Odejít zpět na hlavní stránku
 common.title

Zásady ochrany soukromí

Poslední aktualizace: 14. 6. 2022

odběratelů newsletteru SMART HOMES od Software Heroes s.r.o.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

– dále jen „Nařízení“

1. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře pro přihlášení k newsletteru na webových stránkách smart-homes.cz uděluje fyzická osoba (dále jen „uživatel“) společnosti

Software Heroes s.r.o. zapsané u Krajského soudu v Brně, jako správci podle ustanovení čl. 4 odst. 7 Nařízení (dále jen „správce“), svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a ustanovením čl. 7 nařízení. Souhlas se uděluje dobrovolně.

2. Rozsah zpracování

Při registraci k odběru newsletteru poskytuje uživatel osobní údaje v rozsahu:

3. Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány k následujícím účelům:

4. Doba, na kterou je souhlas udělen

Souhlas ke zpracování osobních údajů ke shora uvedeným účelům poskytuje uživatel do doby odvolání souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů. Souhlas může uživatel kdykoliv odvolat na e-mailové adrese smarthomes@software-heroes.cz.

5. Osoby, jimž mohou být osobní údaje zpřístupněny

Poskytnuté Osobní údaje mohou být správcem zpřístupněny smluvním partnerům správce (např. přepravním společnostem, reklamním agenturám, tiskařským společnostem, subjektům poskytujícím poradenství a odborné služby správci), a to zejména za účelem vyřizování objednávek, doručování zásilek a obchodních sdělení (dodávky objednaného zboží, nabídky zboží, katalogy).

6. Poučení o právech uživatele

Uživatel má právo požádat o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude uživateli poskytnuta bez zbytečného odkladu.

Uživatel není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné.

Uživatel je oprávněn ukončit zpracování svých osobních údajů formou ukončení registrace v souladu s těmito podmínkami.

7. Kontakt pro dotazy a informace ohledně zpracování osobních údajů

Uživatel je oprávněn se kdykoli obrátit na společnost Software Heroes s.r.o. s dotazem ohledně zpracování svých osobních údajů prostřednictvím emailové adresy smarthomes@software-heroes.cz.